บริษัทเวชภัณฑ์ระงับทดลองวัคซีนโควิด-19 ชั่วคราว เหตุผู้ร่วมทดสอบป่วยปริศนา

0 Comments

บริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐฯ แถลงหยุดการทดลองวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชั่วคราว เนื่องจากผู้เข้าร่วมการทดสอบรายหนึ่งมีอาการป่วย แถลงการณ์ของบริษัทระบุว่ารายับยั้งการให้ยาเพิ่มเติมในการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนโควิด-19 ทุกตัวของเรา รวมถึงการทดลองในระยะที่ 3 ภายใต้ชื่อเอนเซมเบิล

เนื่องจากผู้เข้าร่วมการศึกษามีอาการเจ็บป่วยที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อาการของผู้ป่วยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นอิสระของเอนเซมเบิล รวมถึงแพทย์ที่ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยทางคลินิกบริษัทเผยว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงหรือไม่ก็ตามที ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางคลินิกที่คาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขนาดใหญ่